İLKOKUL

Her öğrenciye uygun koşul, yöntem ve zamanın sağlanması ile etkili öğretim sağlanır. Konular küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretim yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır. Kullanılan kaynak kitap ve materyaller Tam Öğrenme Modeli‘ne uygun seçilir.

Tam Öğrenme Modeli

Hedef davranışlar doğrultusunda dersten önce ayrıntılı bir plan hazırlanır. Giriş davranışları testi kullanılarak öğrencilerin ön bilgi, tutumları ortaya çıkarılır. Testler not vermek amacıyla yapılmaz. Eksikleri belirleyip tamamlamak için yapılır. Test sonucunda belirlenen eksik bilgiler tamamlanır olumsuz tutumlar iyileştirilir. Öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak ünite işlenir.

İşlenen bölümle ilgili izleme testi uygulanır. Test sonucuna göre öğrenemeyenlere tamamlayıcı, öğrenenlere zenginleştirici ek etkinlik uygulanır. Tamamlama etkinliğine yönelik paralel izleme testi yapılır. Sınıfın tamamı ünitenin en az %75’ini öğrendiğinde ünite bitirilir.

 

Alanında Uzman Öğretmenler

Özel Asiye Coşkun Okulları’nda alanında uzman, tecrübeli ve yenilikleri takip eden öğretmenler ile tüm dersler Tam Öğrenme Modeline uygun olarak işlenir. Öğretmenlerimiz tasarladıkları yıllık planlarıyla eğitim-öğretime devam ederken, yıl boyu mesleki gelişimlerini katkı sağlayacak seminer, eğitim ve programlara katılırlar.

Derslere olan motivasyonu artırmak için en yeni eğitim teknolojilerini takip ederler, uzmanlaştıkları bu teknolojileri sınıflarına entegre ederek öğrencilerimizin yeni teknolojileri öğrenmelerini ve beceri kazanmalarını sağlarlar.

 

DEĞERLER EĞİTİMİ

Bir insanın en büyük sermayesi, büyük bir servet değil mükemmel bir karakterdir. Kampüslerimizde her bir öğrenci haftada en az beş saat manevi eğitim almaktadır. Kuran-ı Kerim, İlmihal, Siyer-i Nebi, Tecvit dersleri okullarımızda uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

 

ROBOTİK KODLAMA

Tabletle yapılan dersler dışında ayrıca bilgisayar laboratuvarında öğrencilerimiz kodlama dersi alırlar. Bu sayede öğrencilerimiz, sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, kreatif düşünebilme gibi yetiler kazanırlar. Küçük yaşta programlama öğrenmenin önemini kavrayan programcılar bunu kolaylaştırmak için çeşitli araçlar ve diller geliştirmişlerdir. Çocuklara programlamayı sevdirecek ve eğlendirecek şekilde hazırlanmış birçok uygulama mevcuttur.

 

ZEKA VE AKIL OYUNLARI

Özel Asiye Coşkun Okulları’nda uzman eğitimciler eşliğinde öğrencilerimiz, her hafta Zekâ ve Akıl Oyunları derslerinde, hafıza, görsel algı, dikkat, problem çözme, strateji oluşturup geliştirme gibi yeteneklerini artırmak için oyunlar oynarlar. Zekâ ve Akıl Oyunları uygulanacak sınıf ve yaş grupları için yıllık planlar hazırlanır ve psikolog eşliğinde öğrencilerimize testler uygulanarak geliştirmesi gereken yeteneklerle ilgili oyunlar oynanır.

 

DENEYLER

Özel Asiye Coşkun Okulları’nda klasik laboratuvarın yanı sıra öğrencilerimiz, çeşitli atölye ve alanları kullanarak daha geniş ve doğal ortamda deneyler ve araştırmalar yaparlar. Kmapüslerimiz öğrencilerimizin, biyolojik çeşitliliği inceleme, canlıları tanıma ve sınıflandırma konularında açık bir laboratuvar gibidir. Okul bajçelerimiz sadece oyun alanı olarak değil, ders işlemeye, yaparak ve yaşayarak öğrenmeye uygun olarak tasarlanmıştır.

 

DRAMA EĞİTİMİ

Drama etkinlikleri; oyunlaştırma, canlandırma ve doğaçlama temel alınmak üzere atölye çalışmaları çerçevesinde yürütülür. Drama, yaşam durumlarını oyunda var olan “Kurallar içinde özgürlük” öğesini kullanarak, öğrencilerimize kendini keşfetme, tanıma, başkalarını tanıma, kendini başkalarının yerine koyabilme olanaklarını verir. Bir disiplin, öğretim yöntemi ve bir sanat eğitimi alanı olan drama eğitimi kampüslerimizde uygulanmaktadır. 

 

TEKNOLOJİ KULLANIMI

Özel Asiye Coşkun Okulları’nda tüm sınıflarda Akıllı Tahta ve entegre bilgisayarlar ile dersler oyunlaştırılarak işlenmektedir. Akıllı Tahtalar ile öğrencilerin derslere olan motivasyonu artırılırken, öğrencilerin ders içinde aktif rol alması hedeflenir. Öğrenciler belirli günlerde kendi tabletleriyle okula gelerek, Kahoot, Plickers gibi uygulamaları kullanarak ders işlerler. Bu uygulamaların amacı teknoloji kullanımını artırarak öğrencilerin yeni teknolojileri kullanmada beceriler kazanması ve teknoloji okur-yazarları olmalarıdır.

 

GÖRSEL SANATLAR

Görsel Sanatlar Görsel derslerinde amacımız öğrencilerimizin duygusal zekâlarını geliştirmek ve hayal dünyasını zenginleştirerek özgüven içerisinde kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, bu derslerde algılama, algıladığını çizgi ve renklerle ifade edebilme, düşünme ve düşüncesini tasarımla yorumlayabilen, katıldığı süreç içerisinde deneyen, tasarlayan, oluşturan, duyarlı, sanata ve kültürel değerlere saygılı bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamaktır. 

 

VELİ – ÖĞRENCİ – ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ

Özel Asiye Coşkun Okulları’nda klasik iletişim yöntemlerinin yanı sıra iletişim için ClassDojo, Google Classroom gibi farklı teknoloji platformlarından yararlanılır. ClassDojo üzerinden öğrenci davranışları analiz edilerek, sınıf hikâyeleri oluşturularak öğrentmen ve veli arasında bu mobil uygulama ile sürekli iletişim sağlanır. Google Classroom ile sınıf ve branş öğretmenlerinin dersler hakkında genel görüşleri bülten haline getirilerek, her haftanın işlenen konuları, yapılan etkinleri hakkında raporlar sunulur. Gelecek haftaya ait işlenecek dersler ve yapılacak etkinliklerle ilgili bilgiler verilir, ödevler ve görevler paylaşılır.

 

FİZİKİ ALANLAR

Kampüslerimizde dersliklerin yanısıra, İngilizce Sınıfı, Bilgisayar ve Fen Laboratuvarı, Spor Salonu, Oyun Parkı, Konferans Salonu, Görsel Sanatlar Atölyesi, Zekâ ve Akıl Oyunları Atölyesi oluşturularak branş dersleri için özel eğitim alanları tasarlanmıştır. Sınıflarımız öğrencilerin konforu göz önüne alınarak tek kişi sıralar ve öğrenciye özel dolaplarla donatılmıştır. Tüm sınıflarda öğrencilerin deste ihtiyacını duyacakları materyaller hazır durumdadır. Öğrenciler ihtiyacı olan kitap ve defterleri eve götürürken kullanmayacakları malzemeleri dolaplarında saklayabilir. Bu sayede ev dışında kendi yaşam alanlarını kullanma ve yönetme konusunda tecrübe edinirler.