ADIM ADIM GELECEĞE

ADIM ADIM GELECEĞE

Kendini ifade edebilecek iletişim becerisine ve öz güvene sahip, kişinin ilgi alanı, yetenekleri doğrultusunda ve on yıl sonrasını öngörebilen bir perspektifle kariyer planlamasının yapıldığı okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz önem ile bizim için ne kadar değerli olduklarını hissettiriyoruz.

Yeni nesil öğrencilerin beklenti, hayal ve duygularını anlayıp anlamlandırabilen, yenilikçi anlayışa sahip eğitimci kadromuzla modern eğitim uygulamaları ve teknolojileriyle eğitim veriyoruz. Özel Bursa Asiye Coşkun Anadolu Lisesi’nde yetiştirdiğimiz; mutlu, akademik başarısı yüksek, sürekli öğrenmeye ve gelişime açık, entelektüel duruş sergileyen, 21. yüzyıl beceri ve yetenekleri ile dünya vatandaşı kimliğine sahip öğrencilerimizle her daim gurur duyuyoruz.

Fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarında aktif deneyler gerçekleştiren Asiye Coşkun Anadolu Lisesi öğrencileri yaparak, yaşayarak öğrenme modelini benimsemiş olurlar. Bilimsel araştırmalar ve projelerle ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürütürler.

Spor ve sanatsal becerileri bu alanda çalışan uzman eğitimciler ve antrenörler tarafından tespit edilir. Her öğrenciye, yetenekleri doğrultusunda atölye çalışmaları yaptırılır. Öğrencilerin bu atölye çalışmalarında özgüvenlerini tazeleyip, ekip ruhu taşımayı ve farkındalık yaratmayı içselleştirirler.

4 yıl boyunca ciddi bir YKS hazırlık sürecinden geçerler. 9’uncu ve 10’uncu sınıflarda “Temel Yeterlilik Konuları” sağlam dinamikler üzerine oturtularak hedefe yönelik bir çalışma izlenir.

11’inci sınıf öğrencileri mevcut müfredatlarının yanı sıra TYT derslerini de alırlar. Etüt çalışmaları ve periyodik deneme sınavları ile desteklenen öğrenciler 12. sınıfa hazırbulunuşlukları tam olarak başlarlar. Üniversite Giriş Sınavları sürecinde ise VIP sınıflarda eğitim gören öğrenciler butik okul mantığıyla dönem boyunca yoğun bir ilgiyle izlenirler.

6 kişilik masa başında 19.30’a kadar akademik bir hazırlığın içinde bulunurlar. Öğrencilerin tespit edilmiş eksiklikleri ek çalışma ve etüt saatleri ile tamamlanır. İlerleyen süreçte yakın izleme etütlerinde her konu ve ünite üzerine uzmanlaşma evresine ulaşıncaya kadar soru çözme etkinlikleri uygulanır. Yapılan tüm deneme sınavlarıyla ulaşılması beklenen hedefler ve öğrencinin akademik gelişimi analiz edilerek velilerimize raporlanır.